inhoud
graven-keuzemenu
graven-naamlijst
graven-foto
graven-c
graven-d
gebouwen-keuzemenu
handel-keuzemenu
kapelletjes-keuzemenu
kerk-keuzemenu
kutse-keuzemenu
maes-frans-keuzemenu
oorlogen-keuzemenu
oostfront-verzet-keuzemenu
oud-strijders-keuzemenu-wo1
oud-strijders-keuzemenu-wo2
personen-keuzemenu
plaatsen-keuzemenu
priesters-keuzemenu
scholen-keuzemenu
scholen-klompen
scholen-1915
scholen-1916
scholen-1917
scholen-1959
scholen-1963
sport-keuzemenu
verdren-andre-keuzemenu
verdren-andre-autos
verdren-andre-avondwandeling
verdren-andre-biesthof
verdren-andre-bossen
verdren-andre-boswachterhuis
verdren-andre-coigepachthof
verdren-andre-dieren
verdren-andre-gebouwen
verdren-andre-kasteel
verdren-andre-kerk
verdren-andre-landbouw
verdren-andre-landschappen
verdren-andre-prinsendreef
verdren-andre-straten-wegen
verdren-andre-vijvers
vangramberen-keuzemenu
zusters-keuzemenu
graven-keuzemenu

EVERBERG

Graven

Begin

Terug

Vooruit

Uitloggen

Inhoud

Menu

Ontruiming graven - Klacht bij Bart Somers

Bart Somers


2019 – heden:

Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister bevoegd voor Samenleven & Binnenlands bestuur.
Hij is bevoegd voor de begraafplaatsen.


Onderwerp : Ontruiming graven op de begraafplaats

Plaats : Begraafplaats Everberg (Kortenberg)


Het gemeentebestuur van Kortenberg is bezig met de ontruiming van al zijn begraafplaatsen.

D.w.z. Alle graven zonder concessie van 15 jaar (10 jaar + bonus 5 jaar)  moeten weg.

De graven met concessie worden later aangepakt.


In Kortenberg werd in het verleden niet consequent ontruimd, noch voor graven zonder concessie, noch voor graven met een concessie (al dan niet voorheen eeuwigdurend).


1. De graven zonder concessie (gratis begraving).


Tussen deze graven liggen ook de Oud-strijders van WOII.

Op de begraafplaats van Everberg is een perk voor de Oud-strijders WOI, maar voor de Oud-strijders WOII is er niets en was er niets.

De verwanten deden in hun onwetendheid dan ook geen aanvraag om hun verwanten – Oud-strijder WOII – als dusdanig te begraven. Hierdoor genoten ze niet van de financiële tussenkomst van de gemeente en konden ze ook niet genieten van een concessie van 30 jaar. Bijgevolg mogen deze graven na de wettelijke termijn van 10 jaar door de gemeente worden verwijderd.

Het gemeentebestuur liet de nabestaanden de keuze, zoals bij de verwanten, van alle andere graven, om een concessie aan te gaan. Maar, dan moesten de stoffelijke resten ontgraven en verlegd worden naar een andere zone. Een kostelijke zaak van ongeveer 3.000 euro. Uiteraard ging daar niemand (buiten één of twee nabestaanden) op in.

Op mijn voorstel heeft het gemeentebestuur beloofd om een herdenkingszuil op te richten waar de verwanten  mits bewijsvoering gratis naamplaatjes kunnen op laten aanbrengen door de gemeente. Maar dat is een pleister op een houten been.


Hieronder de namen van 16 Oud-strijders WOII die in Everberg begraven liggen en die gaan verdwijnen.


Buekenhoudt Frans 04/03/1900, Buekenhoudt Florent 24/06/1913, Cludts Ferdinand 20/04/1913, Dehasselair Felix 09/08/1914, Dehasselair Jules 06/05/1910, Desmet Clement 06/02/1914, Gay Georges 02/06/1918, Gielis Emiel 30/03/1918, Hermans Arthur 04/06/1907, Lelong Eduard 15/06/1917, Loockx Juul 21/11/1922, Meersmans Jozef 25/08/1901, Ottermans Teofiel 12/05/1907, Vleminckx Maurice 09/11/1910, Vrebos Albert 21/06/1918 en Vrebos Marcel 20/03/1912.


Neem er nota van dat het Belgisch leger mij bijzonder vriendelijk heeft verder geholpen en mij alle ‘soldaten met dossiernummer’ uit mijn lijst heeft aangeduid.


Mag ik vragen dat het gemeentebestuur de graven van de Oud-strijders WOII laat liggen waar ze nu liggen. De verwanten de mogelijkheid geeft om de graven na 30 jaar te verlengen zonder de graven te verleggen. In andere gemeenten vb. Bertem kan dat wel en dan nog voor alle graven.


Mag ik ook vragen dat de gemeente deze verwanten contacteert en zonder ze onder druk te zetten helpt bij het opsporen van de nodige bewijsstukken om erkend te worden als Oud-strijder.


Voor de graven zonder concessie moet de gemeente onmiddellijk de zaak opvolgen, de termijn van 10 jaar toepassen en op het juiste tijdstip (één jaar voor de vervaldag) de akte opmaken met de waarschuwing van ontruiming.


Ik stel mij de vraag of het gemeentebestuur en de vaderlandslievende vereniging(en), die ik gecontacteerd heb en waarvan ik ten andere niets hoor, nog ooit, zonder problemen, vaderlandslievende herdenkingen zullen kunnen houden in de gemeente Everberg?


2. De graven met concessie (vroeger eeuwigdurend)


Ook de graven met een concessie (al dan niet voorheen eeuwigdurend) werden op de begraafplaats van Everberg niet consequent ontruimd. Daar zit hetzelfde probleem aan te komen.

Meestal gaat het hier om graven van meerdere personen in één graf.


Het gemeentebestuur heeft de ontruiming van de graven met concessie naar later verschoven.


Mag ik vragen dat het gemeentebestuur de graven met concessie onmiddellijk opvolgt, de termijn van 50 jaar toepast en op het juiste tijdstip (één jaar voor de vervaldag) de akte opmaakt met de waarschuwing van ontruiming.


De verwanten de mogelijkheid geven om de graven na 50 jaar te verlengen zonder de graven te verleggen.

Ik heb reeds een lijst van 32 graven waarvoor een akte moest/moet worden opgemaakt.

Ik vraag mij af waarom dit niet met hoogdringendheid gebeurt?


Hieronder de namen van 4 graven waar nu een akte moest worden voor opgemaakt.


Cludts-Dekeyser – laatste begraving in 1971 + 49 = 2020

Beyens-Van Lint – laatste begraving in 1972+ 49 = 2021

Baudemprez-Belis – laatste begraving 1973 + 49 = 2022

Moeck-Van Campenhout – laatste begraving 1973 + 49 = 2022

Voor deze graven moet onmiddellijk een akte worden opgemaakt.

Voor de andere 28 graven en misschien nog meer moest de akte al lang zijn opgemaakt.

Gezien het gemeentebestuur de graven van de begraafplaats van Everberg nooit consequent heeft beheerd heb ik een inventaris gemaakt van alle graven op de begraafplaats van Everberg. Ik ben nog bezig met de verwerking van deze gegevens.

Daarvoor maak ik gebruik van een zelf gemaakte databank en heb ik foto's genomen van alle graven, urnen, urnevelden en strooiweiden inbegrepen.

Ik kan mijn databank aanpassen volgens behoefte en alle vragen (lijsten) opvragen die ik wens.

Ook de hogervernoemde lijsten kunnen volautomatisch uit deze databank komen.

Deze databank is niet beschikbaar voor het publiek.


Klacht


Ik wens klacht neer te leggen tegen het gemeentebestuur van Kortenberg en vraag dat ze bij hoogdringendheid hun beleid naar de desbetreffende wetgeving aanpassen.


Mijn betrokkenheid.


Raymond Mommaerts, mijn vader, overleden in 1969, erkend werkweigeraar, gelijkgesteld Oud-strijder werd begraven op de begraafplaats van Everberg. Zijn graf werd al lang geleden verwijderd zonder dat de familie door het gemeentebestuur werd opgespoord. Ik weet niet of er ooit een akte werd opgemaakt.

Verder liggen op de begraafplaats van Everberg begraven: mijn broer, grootouders, tantes en nonkels en een neef.

Daarom vraag ik dat het gemeentebestuur onmiddellijk de wet op letter volgt.


Vriendelijk groeten,

Lode Mommaerts

Databank