inhoud
https://www.facebook.com/groups/481116897192391
bibliotheek-lijst
everberg-et-ses-seigneurs
postkaarten-everberg
schoolomgeving
wzc-erps-kwerps
grubbe-kasteel
grubbe-renovatie
grubbe-verkoop
handelaars
oud-strijders-everberg
oud-strijders-woII-everberg
oud-strijders-woII-everberg-naamlijst
oud-strijders-woII-meerbeek
overlijdens-2022
overlijdens-2023
kuijpers-devijver
van-campenhout-meersmans
product
bekwaam-politiek-personeel
burgemeesters
cdv-naamsverandering
grote-peiling-sep-2022
kerkhof-meerbeek-hln
kerkhof-meerbeek-nieuwsblad
ontruiming-begraafplaats-everberg
open-vld-uniek
team-burgemeester
vuurwerk
verenigingen

Everberg

Gemeenschapsinstelling

Everberg

Verbeteringsgesticht - Jeugdgevangenis - Gemeenschapsinstelling

Een gemeenschapsinstelling is een voorziening voor opvang van probleemjongeren in het kader van het Belgische jeugdrecht. Men noemt ze gemeenschapsinstellingen omdat de bevoegdheid overgegaan is van het federale (Belgische) niveau naar dat van de gemeenschappen, in Vlaanderen is dat de afdeling Gemeenschapsinstellingen van het Agentschap Jongerenwelzijn van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.


De gemeenschapsinstellingen, ook bekend onder de vroegere naam "verbeteringsgesticht", zijn belast met de organisatie van hulpverlening aan minderjarigen en hun gezinnen die hulp opgelegd krijgen door de jeugdrechter en begeleid worden door een Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank.


Die instellingen moeten zorgen voor het eerste onthaal en oriëntatie, de observatie, de open opvoeding en begeleiding voor jongeren in een "verontrustende opvoedingssituatie" (vroeger: jongeren in een "problematische opvoedingssituatie" of de gesloten opvoeding en begeleiding van jongeren die een als "misdrijf omschreven feit" hebben gepleegd en door de jeugdrechtbank naar de instelling zijn verwezen.


Adres

Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdzorg De Grubbe, Hollestraat 78, 3078 Everberg

Te koop

In dit krantenartikel

"We hebben de gemeente gevraagd of ze gebruik maken van hun onteigeningsrecht. Dat kunnen ze aanwenden als ze het domein voor openbaar nut willen gebruiken. We wachten af of ze al dan niet geïnteresseerd zijn."

Burgemeester Chris Taes gaf op de jongste gemeenteraad alvast te kennen niet geïnteresserd te zijn.


Het domein is 'Natuureducatiegebied'.


De bestemming zal wellicht kopers afschrikken, maar van een gewestplanwijziging is momenteel helemaal geen sprake. Als het zover komt moet het Vlaams Gewest de goedkeuring hiertoe geven, maar de gemeente kan de aanzet geven.


Volgens dit krantenartikel is het duidelijk wie Everberg opgezadeld heeft met deze jeugdgevangenis.

  

© Lode Mommaerts