inhoud
graven-keuzemenu
graven-naamlijst
graven-foto
graven-c
graven-d
gebouwen-keuzemenu
handel-keuzemenu
kapelletjes-keuzemenu
kerk-keuzemenu
kutse-keuzemenu
maes-frans-keuzemenu
oorlogen-keuzemenu
oostfront-verzet-keuzemenu
oud-strijders-keuzemenu-wo1
oud-strijders-keuzemenu-wo2
personen-keuzemenu
plaatsen-keuzemenu
priesters-keuzemenu
scholen-keuzemenu
scholen-klompen
scholen-1915
scholen-1916
scholen-1917
scholen-1959
scholen-1963
sport-keuzemenu
verdren-andre-keuzemenu
verdren-andre-autos
verdren-andre-avondwandeling
verdren-andre-biesthof
verdren-andre-bossen
verdren-andre-boswachterhuis
verdren-andre-coigepachthof
verdren-andre-dieren
verdren-andre-gebouwen
verdren-andre-kasteel
verdren-andre-kerk
verdren-andre-landbouw
verdren-andre-landschappen
verdren-andre-prinsendreef
verdren-andre-straten-wegen
verdren-andre-vijvers
vangramberen-keuzemenu
zusters-keuzemenu
maes-frans-brand-1718
vangramberen

EVERBERG

Gebouwen

Begin

Terug

Vooruit

Uitloggen

Inhoud

Menu

Het Henneken

1976 Voor de restauratie

2021 Na de restauratie

Het Henneken ligt op de hoek van de Twee Leeuwenstraat en de Hollestraat

© Lode Mommaerts

Het Henneken

Het Henneken ligt op de hoek van de Twee Leeuwenstraat en de Hollestraat aan "Kettekeshoek". Oorspronkelijk waren er 2 woningen die in 1677 samen het pachthof vormden, dit waren "Het Henneken" en "De Vos".


In 1718 brandde het volledig af en het werd heropgebouwd door een zoon van de toenmalige pachters, verscheidene personen kwamen om in de brand van 1718.


Vier personen lieten het leven in de brand van het Pachthof Het Hennetje op 27 april 1718:
Catharina Creysaerts de eigenaresse, haar dochter Joanna Maria weduwe van Jan Bulens en N. De Cleck kind van 7 jaar en kleindochter van de pachteresse en Barbara Bets dienstmeid. Terwijl een vijfde, E.H. Judocus Ackermans, nauwelijks zijn leven kon redden.

Men vermoedde nl. dat deze brand aan kwaadwilligheid te wijten was. De getuigenissen vertonen meerdere uitingen van bekrompen dorpsmentaliteit, onder de grond van de zaal zal de lezer zich verder een eigen oordeel vormen.


Uit Eigenschoon en de Brabander van 1951 Nr. 9-10 door Frans Maes.

Archief van den Drossaard van Brabant Nr. 256

© Lode Mommaerts

Een brand te Everberg in 1718 van Frans Maes en Kettekenshoek van Maria Vangramberen