inhoud
https://www.facebook.com/groups/481116897192391
bibliotheek-lijst
everberg-et-ses-seigneurs
postkaarten-everberg
schoolomgeving
wzc-erps-kwerps
grubbe-kasteel
grubbe-renovatie
grubbe-verkoop
handelaars
oud-strijders-everberg
oud-strijders-woII-everberg
oud-strijders-woII-everberg-naamlijst
oud-strijders-woII-meerbeek
overlijdens-2022
overlijdens-2023
kuijpers-devijver
van-campenhout-meersmans
product
bekwaam-politiek-personeel
burgemeesters
cdv-naamsverandering
grote-peiling-sep-2022
kerkhof-meerbeek-hln
kerkhof-meerbeek-nieuwsblad
ontruiming-begraafplaats-everberg
open-vld-uniek
team-burgemeester
vuurwerk
verenigingen

Everberg

Oud-strijders

Everberg

Gratis concessie voor oud-strijders

Een overleden oud-strijder of gelijkgestelde (zoals opgeëisten, weerstanders of werkweigeraars) uit de eerste of tweede wereldoorlog krijgt een gratis grafconcessie voor 30 jaar.


Voorwaarden

De overledene moet op het moment van overlijden in de gemeente wonen.

De nabestaanden dienen aan te tonen dat de overledene oudstrijder (of gelijkgesteld) was.


Procedure

Als nabestaande dient u een aanvraag in bij de gemeente waar de overledene was ingeschreven.


Meebrengen

Bewijs van erkenning als oud-strijder.


kortenberg.be 30 november 2022


Kort door de bocht. (... zoals ... )

Er zijn trouwens geen levende Oud-strijders WOII meer.

Historiek

Oud kerkhof rond de kerk

Nieuwe begraafplaats


1955 en 1983

Ereperk voor de gesneuvelden of Oud-strijders WOI

Gesneuvelden WOII


2004 en 2015

Ereperk voor de gesneuvelden of Oud-strijders WOI

Gesneuvelden en Oud-strijders WOII

Weerstanders

Oud-strijders

Vanaf 2004 overleden nog minstens 14 Oud-strijders WOII die te Everberg begraven werden.


Voor 2004 overleden minstens 82 Oud-strijders WOII die te Everberg begraven werden.


Dus minstens 96 Oud-strijders WOII.

Waar zijn die allemaal naar toe?


We weten dat de grafstenen van 18 Oud-strijders WOII verwijderd werden door het gemeentebestuur.

Lorem ipsum

Huishoudelijk reglement op de grafconcessies

IX. EREPERKEN

 

Artikel 45

Op het kerkhof der gemeente wordt een ereperk voorzien voor het begraven van het stoffelijk overschot van:

a) de oud-strijders van de oorlog 1914-1918, op het veld van eer gevallen of nadien overleden;

b) de Belgische of geallieerde militairen die op het grondgebied gedood werden gedurende de veldtocht 1940-1944, evenals deze zelfde personen die op het grondgebied woonachtig waren, doch buiten het grondgebied der gemeente overleden;

c) de burgers door de vijand terechtgesteld om hun vaderlandse houding, evenals deze overleden in concentratiekampen of in een ander land in hoedanigheid van werkweigeraars;

d) de leden van de erkende weerstandsgroeperingen in actie gevallen op het grondgebied der gemeente of de aldus erkende inwoners gevallen buiten het grondgebied van de gemeente;

e) de verplichte geëvacueerde burgers der gemeente, gevallen als slachtoffers gedurende de veldtocht 1940-1944.

f) de oud-strijders van de oorlog 1940-1944 mits levering van het bewijs oud-strijder;

g) de leden van de erkende weerstandsgroeperingen mits levering van bewijs van erkend weerstander.


Artikel 46

De families moeten zelf het bewijs leveren dat de overledene het grondgebied der gemeente bewoonde en dat hij valt onder één der categorieën voorzien bij artikel 51.


Artikel 47

Het enige erkenningsteken der graven is de zuil van het type door het gemeentebestuur vastgesteld. Enkel het neerleggen van bloemen is er op veroorloofd.


Gemeenteraadszitting van 1 juni 2015

Herdenking Wapenstilstand 2019

Naar aanleiding van Wapenstilstand gaf burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) tijdens de eucharistieviering een toespraak in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kortenberg.


"Daarom is het ook belangrijk dat plechtigheden zoals die van vandaag blijven bestaan. We moeten beseffen dat woorden als verdraagzaamheid,democratie,vrijheid en vrede geen loze begrippen zijn, maar werkwoorden.


Laten we dus de herdenkingsplechtigheden van vandaag in dat licht zien, en laten we onze oud-strijders en hun gesneuvelde makkers indachtig, aan hen een voorbeeld nemen en allen samen moedig strijden tegen alle verbaal en fysiek geweld in deze wereld.


Zolang jonge mensen de juiste lessen leren uit de geschiedenis, hebben soldaten niet voor niets gevochten, zijn mensen niet voor niets gestorven."


CD&V Kortenberg 11 november 2019

  

© Lode Mommaerts