inhoud
https://www.facebook.com/groups/481116897192391
bibliotheek-lijst
everberg-et-ses-seigneurs
postkaarten-everberg
schoolomgeving
wzc-erps-kwerps
grubbe-kasteel
grubbe-renovatie
grubbe-verkoop
handelaars
oud-strijders-everberg
oud-strijders-woII-everberg
oud-strijders-woII-everberg-naamlijst
oud-strijders-woII-meerbeek
overlijdens-2022
overlijdens-2023
kuijpers-devijver
van-campenhout-meersmans
product
bekwaam-politiek-personeel
burgemeesters
cdv-naamsverandering
grote-peiling-sep-2022
kerkhof-meerbeek-hln
kerkhof-meerbeek-nieuwsblad
ontruiming-begraafplaats-everberg
open-vld-uniek
team-burgemeester
vuurwerk
verenigingen
https://www.kortenberg.be/dieren-vuurwerk
https://www.kortenberg.be/aanvraag-vuurwerk
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/luchtruim/activiteiten_het_luchtruim/vuurwerk

Everberg

Vuurwerk

Everberg

Vuurwerk verboden

Enkel in de Vlaams-Brabantse gemeenten Kortenberg en Holsbeek mag men nog ZONDER TOESTEMMING vuurwerk afsteken !!!


Van de 30 Vlaams-Brabantse gemeenten is er een totaal verbod op het afsteken van vuurwerk in 13 gemeenten;

in 15 gemeenten mag het na toelating.


Wij roepen de inwoners op om geen vuurwerk af te steken, ook geen geluidsram vuurwerk.

Anderzijds roepen wij het gemeentebstuur op om zich aan te sluiten bij de andere Vlaams-Brabantse gemeenten, met liefst een totaal verbod op vuurwerk !

Dieren en vuurwerk

Vuurwerk en de ermee gepaard gaande knallen en flitsen zijn voor veel dieren angstaanjagend. In paniek lopen ze weg met alle gevolgen van dien: verloren gelopen of gewonde dieren.

Als er vuurwerk wordt aangekondigd zet u de dieren die op een wei verblijven, best op stal.

Voor dieren in huis, zijn er volgende tips:

 • U kunt uw huisdier ruim op voorhand laten wennen aan het geluid van vuurwerk aan de hand van geluidsfragmenten. Laat u hierbij begeleiden door een dierengedragstherapeut.
 • Laat uw hond ruim op voorhand uit. Hou hem aan de leiband om te vermijden dat hij wegloopt als er iemand al vroeger vuurwerk zou afsteken.
 • Creëer een veilige omgeving en blijf bij uw huisdier.
  • Vermijd scherpe of breekbare voorwerpen in de buurt.
  • Scherm uw dier zoveel mogelijk af van de knallen en de flitsen. Laat indien mogelijk de rolluiken naar beneden en sluit de gordijnen. Doe het licht aan zodat de lichtflitsen minder opvallen en zet de radio of televisie zachtjes op.
  • Zorg dat uw huisdier niet bij de buitendeuren kan komen. Als iemand onverwachts binnenkomt, kan het in paniek naar buiten lopen.
  • Probeer uw dier af te leiden door te spelen zodat het vuurwerk met iets positiefs associeert.
  • Geef het dier de mogelijkheid om zich te verstoppen, ook al is het op een ongewone plaats. Voor het dier is dit op dat moment een veilige plaats. Als het dier zelf geen veilige plek kan vinden, kunt u er eentje voor hem/haar maken. Kies hiervoor een kleine kamer of een rustige plek zo ver mogelijk van ramen en deuren vandaan. Katten verstoppen zich graag onder het bed, in een kast of ergens in de hoogte.
  • Beloon uw dier als het gewenst gedrag vertoont op het moment dat er vuurwerk wordt afgestoken.
 • Zorg dat u zelf niet schrikt. Negeer het vuurwerk en verander uw gedrag niet zodat u de angst van het dier niet bevestigt.
 • Behandel uw dier niet anders dan dat u gewoonlijk zou doen. Hou vast aan dagelijkse routine.
 • Als uw hond in paniek raakt, aait u hem best niet. Hij kan dit immers beschouwen als een beloning. Als hij zelf fysiek contact zoekt, mag u hem wel vasthouden en eventueel rustig masseren.
 • Controleer uw tuin op restanten van vuurwerk. Niet-ontplofte stukken kunnen alsnog ontploffen.
 • Als uw huisdier erg bang was tijdens het vuurwerk, hou het dan nog enkele uren binnen tot het helemaal gekalmeerd is. 

Dieren die extreem angstig zijn en paniekreacties vertonen zijn wellicht gebaat met gedragstherapie, eventueel in combinatie met angstremmende medicatie. Uit onderzoek blijkt dat de meeste honden die bang zijn voor vuurwerk ook andere angststoornissen hebben zoals een algemene geluidsfobie of verlatingsangst. Raadpleeg in deze gevallen steeds een dierenarts!

Dienst Evenementen Kortenberg

https://www.kortenberg.be/dieren-vuurwerk

Aanvraag vuurwerk

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden om, zowel op de openbare plaats als op private eigendommen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken, vreugdeschoten af te vuren of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten.

De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk of vreugdeschoten af te steken na goedkeuring van Skeyes en de brandweer. Kortenberg is gelegen in zone 2 van de luchthaven. Aangezien de veiligheid van het vliegverkeer en de omliggende inwoners prioriteit is, is een advies en goedkeuring van Skeyes verplicht.


Procedure


De aanvraag dient minimaal 1 maand voor het plaats vinden van de activieit te worden aangevraagd via het online evenementenaanvraagformulier.


Uitzonderingen


Het afsteken van geluidsarm feestvuurwerk is toegestaan op private eigendom zonder toelating van de burgemeester op Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.45u tot 1 januari om 00.45u van het daaropvolgende jaar, mits dit gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtname van alle nodige veiligheidsmaatregelen.

Dienst Evenementenbeheer Kortenberg


https://www.kortenberg.be/aanvraag-vuurwerk

Het afschieten van vuurwerk

Het afschieten van vuurwerk kan, afhankelijk van de situatie, hinderlijk of gevaarlijk zijn voor de luchtvaart.


Op basis van de vliegverkeersregels, kan het directoraat-generaal Luchtvaart deze activiteit onder bepaalde voorwaarden toelaten of weigeren omwille van de luchtvaartveiligheid. Voor andere aspecten, zoals veiligheid op de grond, openbare orde en milieu, neemt u best contact op met uw gemeentebestuur.


De circulaire GDF-12 licht toe in welke gevallen voor het afschieten van vuurwerk een toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart vereist is en hoe dit georganiseerd kan worden. Voorafgaande toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart is slechts vereist als:


- de vuurwerkplaats gelegen is in de “Zone 2” (zie kaart), ongeacht de hoogte van het vuurwerk; of

- het vuurwerk een hoogte van 200 m overschrijdt.


Indien een toestemming vereist is, dient u minstens 20 werkdagen vóór het vuurwerk het ingevulde formulier ‘Afschieten van vuurwerk’ in. Na onderzoek van de aanvraag, krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.


Directoraat-generaal Luchtvaart


https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/luchtruim/activiteiten_het_luchtruim/vuurwerk

Zone 2

Mauve ingekleurd : toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart nodig om vuurwerk af te stekken.

Oudjaar 31 december

Groen  : vuurwerk toegelaten zonder toestemming

Oranje : vuurwerk toegelaten mits aanvraag

Rood   : vuurwerk verboden

© Lode Mommaerts